ห้องเรียนครูนันทนา

 

๐ รายวิชาที่สอน

รายวิชาชีววิทยา เล่ม 3 (ว30242)      

รายวิชาชีววิทยา เล่ม 4 ( ว 30243)    

รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS1)  

รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS2)

    

 

    

สาระดีดีที่น่าสนใจ

เฉลยข้อสอบโอเนตชีววิทยา ม.6

เฉลยคำถาม ท้ายบทชีววิทยาหลักสูตร2551

เฉลยคำถามท้ายบทหลักสูตร ปรับปรุง 2560

แบบทดสอบออนไลน์ รายวิชาชีววิทยา

ห้องเรียนครูนันทนา

กลับหน้าหลัก

 

พัฒนาโดย ครูนันทนา สำเภา
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ช่องทางติดตามผลงงานทาง Youtube ::