เฉลยข้อสอบO-net ม.6( วิทยาศาสตร์ วิชา ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2550สอบกุมภาพันธ์ 2551

 
ดาวโหลดข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2550 สอบกุมภาพันธ์ 2551

ข้อ 1 (3)

ข้อ 2 (2)

ข้อ 3 (2)

ข้อ 4 (4)

ข้อ 5 (1)

ข้อ 6 (4)

ข้อ 7 (1)

ข้อ 8 (2)

ข้อ 9 (3)

ข้อ 10 (1)

ข้อ 11 (3)

ข้อ 12 (1)

ข้อ 13 (4)

ข้อ 14 (3)

 

 

 

ข้อ 15 (2)

ข้อ 16 (1)

ข้อ 17 (4)

ข้อ 18 (3)

ข้อ 19 (1)

ข้อ 20 (2)

 

 

 

 

 

สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีผู้สนับสนุน

๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

ลิงก์ผู้สนับสนุน

 


 
ข้อ 1) ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์บริเวณปลายรากหอม (O-net 50)
  1. เป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีส
  2. เมื่อสิ้นสุดการแบ่งเซลล์จะได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์
  3. เซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นมีจำนวนโครโมโซมเท่าเดิม
  4. เซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นเกิดจากการคอดของเยื่อหุ้มเซลล์
 

คำตอบข้อ 1 ) ตอบ 3

เหตุผล

       • การแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสแบ่ง 1 ครั้งได้ 2 เซลล์จำนวนโครโมโซมของเซลล์ใหม่เท่าเดิม พบในการแบ่งเซลล์ร่างกาย
       • การแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสพบในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสิ่งมีชีวิตโดยผลจากการแบ่งเซลล์ 1 ครั้งจะทำให้ได้เซลล์ใหม่ 4           เซลล์และโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งจากจำนวนเดิม
       • เซลล์ปลายรากหอมจัดเป็นเซลล์ร่างกายจึงมีการเพิ่มจำนวนโดยการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีส ซึ่งเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นมีจำนวนโครโมโซมเท่าเดิม

 

 
ข้อ 2) ขณะที่สิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิสูงขึ้น ข้อใดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรา(O-net 50)

      

 

คำตอบข้อ 2 ) ตอบ 2

เหตุผล

 

 
ข้อ 3) ลักษณะพันธุกรรมของคนในข้อใดที่มียีนควบคุมอยู่บนโครโมโซมเพศ (O-net 50)
 

       1. ลักษณะผิวเผือก

       2. ตาบอดสี

       3. ลักษณะนิ้วเกิน

       4. โรคธาลัสซีเมีย

 


คำตอบข้อ 3 ) ตอบ 2

เหตุผล

       • ลักษณะผิวเผือก   ==>เป็นลักษณะที่มียีนควบคุม อยู่บนโครโมโซมร่างกาย
       • ตาบอดสี  ==> เป็นลักษณะที่มียีนควบคุมอยู่บนยีนด้อยบนโครโมโซม X
       • ลักษณะนิ้วเกิน  ==> เป็นลักษณะที่มียีนควบคุมอยู่บนโครโมโซมร่างกาย
       • โรคทาลัสซีเมีย  ==> เป็นลักษณะที่มียีนควบคุมอยู่บนโครโมโซมร่างกาย
 
 
ข้อ 4) ชายคนหนึ่งมีลักษณะผิวเผือกแต่งงานกับหญิงผิวปกติ มีบุตรชายผิวปกติ 1 คนและบุตรสาวผิวเผือก 1 คน บุตรชายแต่งงานกับหญิงผิวปกติและมีบุตรสาว 2 คนที่มีผิวปกติ ข้อใดคือเพดดีกรีของครอบครัวนี้ (O-net 50)

     


คำตอบข้อ 4 ) ตอบ 4

เหตุผล

 
 
ข้อ 5) ข้อใดไม่เป็นองค์ประกอบของ ดีเอ็นเอ(O-net 50)

       1. กรดอะมิโน 

       2. ไนโตรจีนัสเบส   

       3. หมู่ฟอสเฟต

       4. น้ำตาลเพนโทส

 


คำตอบข้อ 5 ) ตอบ 1

เหตุผล

•สารพันธุกรรม (DNA) เป็นสารพวกกรดนิวคลีอิก เป็นพอลิเมอร์ที่มีหน่วยย่อยเป็น นิวคลีโอไทด์ โดยนิวคลีโอไมด์ 1 โมเลกุลประกอบด้วย
       – น้ำตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอม น้ำตาลดีออกซีไรโบส
       – หมู่ฟอสเฟต (PO43-)
                                                                - ไนโตรจีนัสเบส (พิวรีน A , G) (ไพริมิดีน T , C)
ดังนั้นข้อที่ไม่ใช่องค์ประกอบของดีเอ็นเอ คือ กรดอะมิโน
 
 
 
หน้าถัดไป >>
 
 

ฝึกทำข้อสอบโอเน็ตด้วยตนเอง

# ฝึกทำข้อสอบโอเน็ต ม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2560

# ฝึกทำข้อสอบโอเน็ต ม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2559

# ฝึกทำข้อสอบโอเน็ต ม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2558

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

เฉลยข้อสอบโอเน็ตอย่างละเอียด

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2548

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2549

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2550

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2551

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2552

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา)ปีการศึกษา 2553

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2558

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2559

๐ เฉลยข้อสอบโอเน็ตม.6(ชีววิทยา) ปีการศึกษา 2560

 

 
 
 

 


กลับหน้าหลัก

 

จัดทำโดย

ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ