หัวข้อ

๐ แป้ง

ชนิดของแป้ง

ลักษณะของเม็ดแป้ง

องค์ประกอบของแป้ง

สมบัติการดูดซับน้ำของแป้ง

สมบัติความหนืดของแป้ง

สมบัติเจลาติไนเชซันของแป้ง

การคืนตัวของแป้งสุก รีโทรเกรเดชัน 

แหล่งอ้างอิง

 

แป้ง (Starch)

     

           แป้ง ถูกสะสมไว้ในส่วนต่างๆที่เป็นแหล่งเก็บอาหารของพืช เช่น หัว ราก เมล็ด ลำต้น และผล แป้งที่มีสิ่งเจือปนอื่นๆผสม เช่น โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ เรียกว่า ฟลาวร์ (flour) แต่ถ้าสกัดสิ่งเจือปนอื่นๆออกจนได้แป้งบริสุทธิ์เรียกว่าสตาร์ช(starch) ในประเทศไทยอุตสาหกรรมแป้งเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรหลักของประเทศ ส่วนใหญ่ผลิตแป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวโพด แป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี และแป้งข้าวเหนียว เพื่อจำหน่ายหรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ วิธีการผลิตแป้งเป็นการนำส่วนต่าง ๆ ของพืชได้แก่เมล็ด,หัว,รากและลำต้นมาสกัดด้วยวิธีการโม่ ทำให้บริสุทธิ์ด้วยการแยกแป้งออกจากองค์ประกอบอื่นๆ ของพืช เช่น เยื่อใย โปรตีน น้ำตาล และเกลือ จนได้เม็ดแป้ง (starch granule) ที่บริสุทธิ์ถึง 98-99.5% (ชนิดา, 2551)  

ที่มา https://happilyunprocessed.com/the-basics/flour-facts

 

 

 

รวบรวมเรื่องโดย
ครูนันทนา สำเภา
Webmaster NaNa-Bio.com
26 ธันวาคม 2563

 

๐ บทความที่น่าสนใจ ๐

[ การทำเส้นก๊วยจั๊บญวน ]

[ แก้ปัญหานอนไม่หลับโดยไม่ต้องพึ่งยา ]

[ลงทุนกับกองทุน LTF ช่วยลดหย่อนภาษี]

[กฏเหล็กของคนที่อยากผอมด้วยมะนาว]

[พลังแห่งความคิด]

[ความสุข]

[สรรหามาฝากว่าด้วยคนมีเสน่ห์]

 

 

๐ [ภาพมายา]

๐ [ทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างไรให้สนุก]

๐ [เมนูแนะนำจากต้นอ่อนทานตะวันงอก]

๐ [กลับหน้าหลักนานาสาระ]

[กลับหน้าหลักนานาไบโอ]