หัวข้อ

๐ แป้ง

ชนิดของแป้ง

ลักษณะของเม็ดแป้ง

องค์ประกอบของแป้ง

สมบัติการดูดซับน้ำของแป้ง

สมบัติความหนืดของแป้ง

สมบัติเจลาติไนเชซันของแป้ง

การคืนตัวของแป้งสุก รีโทรเกรเดชัน 

แหล่งอ้างอิง

สมบัติเจลาติไนเชซันของแป้ง

     

          เม็ดแป้งเมื่อได้รับความร้อนทำให้เกิดการพองตัว จนถึงความร้อนระดับหนึ่งเม็ดแป้งจะแตกออก อะไมโลสและอะไมโลเพกทินในเม็ดแป้งหลุดออกมา สารละลายน้ำแป้งที่ได้มีความข้นหนืดมากขึ้นจนเป็นแป้งเปียก (starch paste) เรียกกระบวนการนี ว่า เจลาติไนเซชัน และอุณหภูมิเริ่มต้น การพองตัวของเม็ดแป้งคือ อุณหภูมิเจลาติไนเซชัน (gelatinization temperature) เม็ดแป้งขนาดเล็กเกิด เจลาติไนเซชันได้ที่อุณหภูมิสูงกว่าเม็ดแป้งขนาดใหญ่ (นิธิยา, 2553) อุณหภูมิเจลาติไนเซชันระบุเป็นช่วงอุณหภูมิ ดังตาราง

ตารางแสดงสมบัติโดยทั่ว ๆ ไปของเม็ดแป้งจากพืชบางชนิด


ชนิดแป้ง

ช่วงอุณหภูมิ
เจลาติไนเซชัน (oC)

ความขุ่น-ใส
ของสารละลาย

ความสามารถในการเกิดเจล
และรีโทรเกรเดชัน

แป้งข้าวโพด
แป้งข้าวโพดเหนียว
แป้งมันฝรั่ง
แป้งมันสาปะหลัง
แป้งสาลี
แป้งข้าวเจ้า

62 80-
63 72-
58 65-
52 65-
52 85-
61 78-

ขุ่น
ขุ่นเล็กน้อย
ใส
ใส
ขุ่น
ขุ่น

สูง
ต่ำมาก
ปานกลางถึงต่ำ
ปานกลาง
สูง
สูง

(ที่มา กล้าณรงค์และเกื้อกูล, 2550 ; นิธิยา, 2553)

 

 

 

 

 

 

รวบรวมเรื่องโดย
ครูนันทนา สำเภา
Webmaster NaNa-Bio.com
26 ธันวาคม 2563

 

๐ บทความที่น่าสนใจ ๐

[ การทำเส้นก๊วยจั๊บญวน ]

[ แก้ปัญหานอนไม่หลับโดยไม่ต้องพึ่งยา ]

[ลงทุนกับกองทุน LTF ช่วยลดหย่อนภาษี]

[กฏเหล็กของคนที่อยากผอมด้วยมะนาว]

[พลังแห่งความคิด]

[ความสุข]

[สรรหามาฝากว่าด้วยคนมีเสน่ห์]

 

 

๐ [ภาพมายา]

๐ [ทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างไรให้สนุก]

๐ [เมนูแนะนำจากต้นอ่อนทานตะวันงอก]