ความสุขหาได้ที่ไหน

ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความสุข

ความสุขที่แท้จริงกับความสุขชั่วคราว

ทำงานอย่างมีความสุข

ความสุขจากการให้

มีความสุขกับทุกสถานการณ์

ทำง่ายกว่าคิด

จะคิดบวกได้อย่างไร

ทิวทัศน์ที่แตกต่าง คือ ป้ายบอกทางสำหรับเรา

ขอขอบคุณ

 


 

ความสุขจากการให้

 

          :: ถ้าเราให้ความสุขกับทุกคน ก็จะไม่มีใครสามารถปล้นชิง ความสุขไปจากเรา การแย่งชิงความสุขไป หมายถึงเขาหยิบยื่นความทุกข์ให้กับเรา ถ้ามือของเราเผ้าแต่ให้ มันก็ไม่ว่างที่จะรับ ความทุกข์จะเข้ามาไม่ได้ หากเรามีสำนึกของการเป็นผู้ให้จึงสำคัญกว่าความกังวลว่าจะได้รับอะไร การรับก็มีคุณค่า เพราะหากไม่มีผู้รับ เราก็คงไม่ได้กลายเป็นผู้ให้ด้วยเหมือนกัน
          :: การให้ที่แท้จริงก็คือ การรับ เมื่อเราให้ความสุขแก่ใครไม่ต้องรอว่าจะได้อะไรกลับมา เพราะทุกครั้งที่เราให้ความสุขเราย่อมได้รับผลของกรรมดีนั้น เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในโดยอัตโนมัติ นี่คือกฎเป็นธรรมชาติอันงดงามของความจริงแท้ที่ดำรงอยู่ และจะดำเนินไปเช่นนี้ ตลอดไป ดังนั้น เฝ้าแต่ให้ความสุขและอย่าได้ให้ความทุกข์กับใคร