ความสุขหาได้ที่ไหน

ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความสุข

ความสุขที่แท้จริงกับความสุขชั่วคราว

ทำงานอย่างมีความสุข

ความสุขจากการให้

มีความสุขกับทุกสถานการณ์

ทำง่ายกว่าคิด

จะคิดบวกได้อย่างไร

ทิวทัศน์ที่แตกต่าง คือ ป้ายบอกทางสำหรับเรา

ขอขอบคุณ

 


 

จะคิดบวกได้อย่างไร

 

 

          ๐ การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี การมีมิตรที่ดีก็มีส่วนช่วยเราให้ เรามีความคิดที่ดีได้ง่ายขึ้น แต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ไม่อาจพึ่งพิงสิ่งเหล่านี้ไปตลอด เพราะหากเราทำให้สิ่งภายนอกกลายมาเป็นปัจจัยหรือเหตุผลในการมีความคิดที่ดี นั่นก็เท่ากับเรากำลังสร้างความสุขบนพื้นฐานของสิ่งชั่วคราว เพราะเราไม่อาจคาดหวังให้สิ่งเหล่านั้นอยู่กับเราตลอดไป

          ๐ ความสุขที่แท้จริงจึงต้องขึ้นจากข้างในตัวเรา ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องกลับมาใส่ใจ คือ การอยู่กับเป้าหมาย รักษาทิศทางของตนเอง นี่หมายถึงว่า ถ้าเราเลือกที่จะใช้ชีวิตบนหนทางแห่งความสุข เราก็ต้องไม่ปล่อยให้ความคิดของเราออกไปนอกทาง

          ๐ การมีความคิดที่ไร้ประโยชน์ และการคิดลบ คือการเลี้ยวออกไปนอกทาง ดังนั้น อยู่ในลู่ อยู่ในเลนของเราเองเสมอ และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ขอให้คิดว่านั่นเป็นเพียงทิวทัศน์ข้างทาง เป็นฉากตอนต่างๆ ในชีวิต

          ๐ ผู้คนที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับเรา ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราต้องพบเจอไปตลอดการเดินทาง เหมือนที่ถนนทุกสายย่อมมีสองข้างทาง เป็นองค์ประกอบ บนหนทางแห่งความสุข ที่เราเลือกแล้วก็เช่นกัน เพียงแต่มองดูทุกฉากตอนว่าต้องมีคุณประโยชน์บางอย่างซ่อนอยู่ มองดูทุกคนที่คุณค่าที่ความดีงามของพวกเขา มองเห็นตัวเราว่าคือผู้ที่เต็มไปด้วยความสุข

          ๐ ดังนั้น ไม่ว่าเจอใคร ที่ไหน ในสถานการณ์ใด เฝ้าแต่คิดว่าเราจะเล่นบทบาทของการเป็นผู้ให้ความสุขได้ด้วยวิธีใดและแล้วจิตใจของเราก็จะเฝ้าแต่คิดถึงสิ่งดีๆ แล้วการมีความคิดที่เป็นบวกก็จะไม่ใช่สิ่งยากอีกต่อไป