ความสุขหาได้ที่ไหน

ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความสุข

ความสุขที่แท้จริงกับความสุขชั่วคราว

ทำงานอย่างมีความสุข

ความสุขจากการให้

มีความสุขกับทุกสถานการณ์

ทำง่ายกว่าคิด

จะคิดบวกได้อย่างไร

ทิวทัศน์ที่แตกต่าง คือ ป้ายบอกทางสำหรับเรา

ขอขอบคุณ

 


 

มีความสุขกับทุกสถานการณ์

 

 

          :: ร่างกายอาจจะป่วย ใครบางคนที่เรารักอาจจะตาย น้ำท่วมของหาย รถติด หรือตกงานฯลฯ โลกยังคงต้องเป็นอย่างที่มันเป็น ผู้คนก็ทำในสิ่งที่พวกเขาอยากจะทำ สิ่งต่างๆเหล่านี้บางครั้งก็ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเรา แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือจิตใจของเราเอง

          :: ความสุขเป็นทางเลือก เพราะเราเองเป็นผู้สร้างความคิดความรู้สึกและอารมณ์ของตนเอง ไม่เกี่ยวกับว่าโลกจะเป็น เช่นไร แต่เกี่ยวกับว่าเรารับรู้สิ่งต่างๆ ด้วยทัศนคติอะไรและตอบสนองต่อสถานการณ์ในวิธีไหนต่างหาก

          :: ดังนั้น ด้วยการตระหนักว่า ทัศนคติ ความคิด รวมถึงการตอบสนองต่อสถานการณ์ เป็นสิ่งที่เราเอง….เลือกได้ ความสุขก็จะไม่เคยหายไปจากเรา