รู้ไว้ห่างไกลโรค

 

จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค

จุลินทรีย์

ประเภทของจุลินทรีย์

    :: ไวรัส

    :: แบคทีเรีย

    :: สาหร่ายเซลล์เดียว

    :: โพรโทซัว

    :: รา

โรคที่เกิดจากจุลินทรีย์

    :: โรคติดเชื้อทางระบบหายใจ

    :: โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธุ์

    :: โรคติดเชื้อทางการกินอาหาร

    :: โรคติดเชื้อที่นำโดยแมลงหรือสัตว์

 

โรคติดต่ออุบัติใหม่

โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

     :: โรคไข้กาฬหลังแอ่น

     :: โรคติดเชื้อเสร็พโตค็อกคัสซูอิส

     :: โรคทูลารีเมีย

     :: โรคเมลิออยโดซิส

     :: โรคแอนแทรกซ์

โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัส

     :: โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน รุนแรง

     :: ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

     :: ไข้หวัดนก

     :: ไข้เลือดออกอีโบลา

     :: ไข้เลือดออกมาร์เบอร์ก

     :: ไข้ปวดข้อยุงลาย

     :: โรคมือเท้าปากจาก Enterovirus71

     :: โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์และเฮนดรา

๐ โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดโพรโทซัว

โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดจากพรีออน

 

การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค

การเสริมสร้างสุขภาพ

การสร้างกำลังใจปกป้องสุขภาพ

การใช้หลักพุทธธรรมปกป้องสุขภาพ

 

 

   

โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัส

          โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน รุนแรง (SARS)

          โรคซาร์ส เกิดจากเชื้อไวรัส 2 ชนิด ได้แก่ ไวรัสในกลุ่ม โคโรนาไวรัส (Corona Virus) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหวัดธรรมดา และไวรัสอยู่ในกลุ่ม พาราไมโซไวรัส (Paramyxo Virus) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหัด คางทูม และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

          อาการและระยะฟักตัว

         ระยะฟักตัว 2 –7 วัน โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลา 3 – 5 วัน อาการที่พบ คือ ไข้สูง 38-40 องศาเซลเซียส ไอแห้ง หอบ หรือหายใจลำบาก และผลเอ็กซเรย์ปอดพบความผิดปกติคล้ายเป็นปอดบวม อาการอื่นๆ ที่พบ คือ หนาวสั่น ปวดหัว กล้ามเนื้อแข็ง เบื่ออาหารครั่นเนื้อครั่นตัว สับสน มีผื่นคัน และท้องเสีย

         การวินิจฉัยโรค

         ปัจจุบันการวินิจฉัยโรค SARS ยังคงใช้อาการและประวัติการเดินทางของผู้ป่วยเป็น
ข้อบ่งชี้โรคเนื่องจากเป็นวิธีเดียวที่จะคัดผู้ป่วยออกมาจากคนปกติได้เร็วที่สุดเพื่อป้องกัน
การระบาดของโรค ส่วนการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อพิสูจน์เชื้อที่เป็นสาเหตุยังไม่สามารถ
รับรองประสิทธิภาพได้ว่าจะตรวจพบเชื้อได้ทุกราย

         การติดต่อ

         โรคนี้แพร่ระบาดผ่านทางละอองที่เกิดจากการจามหรือไอ ภายในรัศมี 3 ฟุต หรือ 1 เมตรไวรัสนี้ยังสามารถแพร่กระจายทางอ้อม เนื่องจากสามารถมีชีวิตภายนอกร่างกายมนุษย์เป็นเวลา 3-6 ชั่วโมง การสัมผัสกับวัตถุที่ปนเปื้อนละอองที่มีไวรัสดังกล่าว เช่น โทรศัพท์ที่ปนเปื้อนเชื้อ อาจเกิดการติดเชื้อหากมือสัมผัสตา จมูก หรือปาก

         สถานการณ์โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน รุนแรง ในประเทศไทย

        สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย ไม่พบผู้ป่วยโรคซาร์สเพิ่มเติม นับตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2546 ที่มีรายงานพบผู้ป่วยโรคซาร์ส 1 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ และพื้นที่ประเทศไทยไม่มีการแพร่เชื้อจากผู้ป่วย ทำให้ไม่ถูกจัดเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค

         สถานการณ์ของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน รุนแรง ในต่างประเทศ

         ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2546 เริ่มมีการระบาดของโรคซาร์ส โดยมีจุดกำเนิดอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นโรคได้แพร่ไปยังฮ่องกงและประเทศอื่นๆ รวม 29 ประเทศอย่างรวดเร็ว  และมีการระบาดภายในประเทศรวม  9  ประเทศ  รวมผู้ป่วยทั้งสิ้น 8,098 ราย เสียชีวิต  744 ราย โดยร้อยละ 92 อยู่ในจีน  ฮ่องกง และไต้หวัน  รองลงมา ได้แก่  สิงคโปร์  กรุงโตรอนโต (แคนาดา)  และกรุงฮานอย (เวียดนาม)  ผู้ป่วยร้อยละ 21 เป็นบุคลากรทางการแพทย์ องค์การอนามัยโลกได้ประกาศสิ้นสุดการระบาดครั้งใหญ่นี้ ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2546

         ต่อมาในช่วงปลายปี พ.ศ.2546 พบการติดเชื้อซาร์สในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาที่ไต้หวันและสิงคโปร์  แต่มีการควบคุมโรคอย่างทันท่วงที  สถานการณ์ในจีนพบผู้ป่วยในชุมชนอีก 3  ราย  และในช่วงเดือนมีนาคม 2547  มีผู้ติดเชื้อที่ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยในกรุงปักกิ่ง  4  ราย  และเกิดการแพร่ระบาดเข้าไปในชุมชนอีกสองระลอก มีผู้ป่วยอีก  7 ราย  เสียชีวิต 1 ราย และต้องกักผู้สัมผัสเพื่อสังเกตอาการอีกหลายร้อยคน ต่อมาจีนได้ออกมาตรการห้ามจำหน่ายและบริโภคเนื้อชะมด (Civet cats) และทำลายชะมดของร้านอาหารสัตว์ป่าไปกว่า 10,000 ตัว จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง

        โรคนี้จัดเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ทำให้เกิดผลกระทบรุนแรงทั้งด้านสาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจ  เนื่องจากผู้คนตื่นตระหนกมากและไม่กล้าเดินทาง เป็นครั้งแรกที่องค์การอนามัยโลกออกคำแนะนำเรื่องการเดินทางระหว่างประเทศ และนับเป็นโรคติดเชื้อโรคแรกที่เกิดขึ้นแล้วถูกควบคุมให้สงบลงภายในเวลาสั้นๆ