เฉลยข้อสอบโควต้า มข. (ชีววิทยา ปี 2558)

Download ข้อสอบ

 

 

  11. การควบคุมแมลงโดยชีววิธีข้อใดที่ได้ผลดีที่สุด

     (1) นกกินแมลง

     (2) ไส้เดือนฝอย

     (3) แตนเบียน

     (4) สารสกัดจากพืช

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

 

     

  12. การเพิ่มจำนวนของประชากรสิ่งมีชีวิตหนึ่งขึ้นกับปัจจัย 2 อย่างคือ หนึ่ง ศักยภาพทางชีวภาพ และสองคือข้อใด

     (1) ตัวต้านทานในสิ่งแวดล้อม

     (2) ปัจจัยจำกัด

     (3) การล่า

     (4) การแก่งแย่งแข่งขัน

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  13. การระบาดของเพลี้ยจั๊กจั่นในนาข้าว เนื่องจากอากาศร้อนเป็นการควบคุมขนาดของประชากรแบบใด

     (1) ขึ้นกับความหนาแน่นของประชากรเพลี้ยจั๊กจั่น

     (2) ไม่ขึ้นกับความหนาแน่นของประชากรเพลี้ยจั๊กจั่น

     (3) ขึ้นกับความหนาแน่นของต้นข้าว

     (4) ไม่ขึ้นกับความหนาแน่นของต้นข้าว

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  14. พืชเด่นในป่าผลัดใบเขตอบอุ่น คือข้อใด

     (1) ไลเคน

     (2) มอส

     (3) โอ๊ค

     (4) สน

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  15. ในมหาสมุทรน้ำเย็นมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำอุ่น ข้อความข้อใดถูกต้องในช่วงฤดูร้อน

     (1) อุณหภูมิของน้ำไม่ขึ้นกับระดับความลึก

     (2) น้ำบริเวณที่ลึกมีอุณหภูมิสูงกว่าที่ผิวน้ำ

     (3) น้ำมีอุณหภูมิเท่ากันในทุกระดับความลึก

     (4) น้ำบริเวณที่ลึกมีอุณหภูมิต่ำกว่าที่ผิวน้ำ

 

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

   

 

ย้อนกลับ <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>> ถัดไป

         
        กลับหน้าสื่อการสอน
         
 

จัดทำโดย
ครูนันทนา สำเภา
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อเฉลยนี้เป็นเพียงวิจารณญาณส่วนบุคคล นำเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าต่อไป
หากมีข้อผิดพลาดประการใดขอน้อมรับ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย