เฉลยข้อสอบโควต้า มข. (ชีววิทยา ปี 2558)

Download ข้อสอบ

 

 

  36. เมื่อกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติก หัวใจจะถูกกระตุ้นอย่างไร

     (1) เพิ่มการสูบฉีดเลือด

     (2) ลดอัตราการสูบฉีดเลือด

     (3) ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง

     (4) ไม่มีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจแต่มีผลต่อหลอดเลือดหัวใจทาให้หลอดเลือดขยายตัว

     

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  37. สมองส่วนใดที่ทาหน้าที่เป็นนิวโรซีครีตอรีเซลล์ (Neurosecretory cell)

     (1) ไฮโพทาลามัส (Hypothalamus)

     (2) ซีรีบรัม (Cerebrum)

     (3) ซีรีเบลลัม (Cerebellum)

     (4) ทาลามัส (Thalamus)

     

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  38. อวัยวะรับความรู้สึกใดบ้างที่สารเคมีเป็นตัวกระตุ้นในการรับความรู้สึก

     ก. ตา      ข. หู      ค. จมูก      ง. ลิ้น

     (1) ก และ ข

     (2) ค และ ง

     (3) ก และ ค

     (4) ข และ ง

    

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  39. เมื่อเราออกกำลังกายมาก มีการสูญเสียเกลือแร่ออกจากร่างกายพร้อมกับเหงื่อ จะกระตุ้นการหลั่ง
ฮอร์โมนใด และมีผลต่ออวัยวะใด เพื่อรักษาสมดุลยภาพเกลือแร่ในร่างกาย

     (1) ADH ที่ท่อไตส่วนต้น

     (2) Aldosterone ที่ท่อไตส่วนต้น

     (3) ADH ที่ท่อไตส่วนปลาย

     (4) Aldosterone ที่ท่อไตส่วนปลาย

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  40. การหลุดลอกของผนังมดลูกตอนมีประจำเดือน เนื่องจากขาดฮอร์โมนชนิดใด

     (1) FSH

     (2) Estrogen

     (3) LH

     (4) Progesterone

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

   

 

ย้อนกลับ <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>> ถัดไป

         
        กลับหน้าสื่อการสอน
         
 

จัดทำโดย
ครูนันทนา สำเภา
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อเฉลยนี้เป็นเพียงวิจารณญาณส่วนบุคคล นำเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าต่อไป
หากมีข้อผิดพลาดประการใดขอน้อมรับ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย