เฉลยข้อสอบโควต้า มข. (ชีววิทยา ปี 2558)

Download ข้อสอบ

 

 

  41. อวัยวะใดไม่ใช่อวัยวะเป้าหมายของฮอร์โมนที่หลั่งจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า

     (1) ต่อมหมวกไต

     (2) รังไข่

     (3) มดลูก

     (4) ต่อมน้ำนม

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  42. ฮอร์โมนใดที่มีความสัมพันธ์กันน้อยที่สุด

     (1) Insulin กับ Glucagon

     (2) TSH กับ Thyroxine

     (3) Parathormone กับ Calcithonin

     (4) Parathormone กับ Thyroxine

     

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  43. พฤติกรรมใดที่ช่วยให้สัตว์ผสมพันธุ์ภายในสปีชีส์เดียวกันเท่านั้นในธรรมชาติ

     (1) การฝังใจและการมีเงื่อนไข

     (2) การฝังใจและรีเฟลกซ์ต่อเนื่อง

     (3) ความเคยชินและการฝังใจ

     (4) การใช้เหตุผลและการมีเงื่อนไข

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  44. พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ได้จากการฝึกสัตว์ให้แสดงท่าทางต่างๆ จัดเป็นพฤติกรรมแบบใด

     (1) การใช้เหตุผล

     (2) การฝังใจ

     (3) การมีเงื่อนไข

     (4) ความเคยชิน

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  45. หนอนแมลงวันอยู่นิ่งๆ เมื่ออยู่ในที่มืด แต่เมื่อให้แสงจะกระโดดไปมาไม่อยู่นิ่ง พฤติกรรมนี้จัดอยู่ในแบบใด

     (1) Kinesis

     (2) Taxis

     (3) Reflex

     (4) Chain of reflexes

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

   

 

ย้อนกลับ <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>> ถัดไป

         
        กลับหน้าสื่อการสอน
         
 

จัดทำโดย
ครูนันทนา สำเภา
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อเฉลยนี้เป็นเพียงวิจารณญาณส่วนบุคคล นำเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าต่อไป
หากมีข้อผิดพลาดประการใดขอน้อมรับ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย