เฉลยข้อสอบโควต้า มข. (ชีววิทยา ปี 2558)

Download ข้อสอบ

 

 

  21. ประชากรสิ่งมีชีวิตที่ตัวเมียผลิตลูกได้ครั้งเดียวในช่วงชีวิตและผลิตเป็นจานวนมากๆ จัดเป็นสิ่งมีชีวิตแบบใด

     (1) K-selection

     (2) r-selection

     (3) J-selection

     (4) s-selection

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

 

     

  22. ในการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิ กลุ่มสิ่งมีชีวิตพวกแรกๆ มักเป็นไลเคน และพืชที่มีไมคอไรซา ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์แบบใด

     (1) ภาวะปรสิต

     (2) ภาวะแก่งแย่งแข่งขัน

     (3) ภาวะอิงอาศัย

     (4) ภาวะพึ่งพาอาศัย

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  23. ธาตุใดที่มักจำกัดผลผลิตปฐมภูมิ ในระบบนิเวศน้ำ

     (1) คาร์บอน

     (2) ไนโตรเจน

     (3) ฟอสฟอรัส

     (4) กำมะถัน

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  24. สาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ลดลงคือข้อใด

     (1) การล่า

     (2) การลักลอบค้าสัตว์ป่า

     (3) ปรสิต

     (4) แหล่งอาศัยถูกแยกเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  25. นักเรียนควรตรวจสอบพารามิเตอร์ใด ถ้าสงสัยว่าน้ำเสียนั้นมีการปนเปื้อนจากอุจจาระคน หรือมูลสัตว์

     (1) ดีโอ

     (2) บีโอดี

     (3) ฟีคอลโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย

     (4) โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

   

 

ย้อนกลับ <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>> ถัดไป

         
        กลับหน้าสื่อการสอน
         
 

จัดทำโดย
ครูนันทนา สำเภา
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อเฉลยนี้เป็นเพียงวิจารณญาณส่วนบุคคล นำเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าต่อไป
หากมีข้อผิดพลาดประการใดขอน้อมรับ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย