เฉลยข้อสอบโควต้า มข. (ชีววิทยา ปี 2558)

Download ข้อสอบ

  

 

  61. ในกระบวนการหายใจระดับเซลล์ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเพิ่มความเข้มข้นของโปรตอนในเมทริกซ์ของไมโทคอนเดรีย
     (1) อัตราการสร้าง ATP ลดลง
     (2) FADH2 ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น FAD ได้
     (3) กลูโคสไม่สามารถเปลี่ยนเป็นไพรูเวตได้
     (4) โปรตอนจะเคลื่อนที่ผ่าน ATP synthase เข้าสู่เมทริกซ์มากขึ้น

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  62. ปฏิกิริยาใดทำให้เกิด ATP ได้
     (1) glucose 6-phosphate -> fructose 6-phosphate
     (2) glucose -> glucose 6-phosphate
     (3) phosphoenolpyruvate -> pyruvate
     (4) pyruvate -> lactate

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  63. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการหมักแอลกอฮอล์
     (1) ไพรูเวตถูกเปลี่ยนเป็นเมธานอล
     (2) เกิดการสร้าง ATP จากการถ่ายทอดอิเล็กตรอน
     (3) มีการใช้ออกซิเจน
     (4) มีการปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  64. ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของแบคทีเรียบางชนิด จะไม่มีการแตกตัวของน้ำ แต่จะเกิดการแตกตัว
ของสารอีกชนิดหนึ่ง สารนั้นคือข้อใด
     (1) H2S
     (2) CH4
     (3) C2H4
     (4) CO2

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  65. ข้อใดเป็นผลผลิตจากการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฎจักรในปฏิกิริยาแสง
     (1) NADPH
     (2) ATP
     (3) ATP และ NADP
     (4) ATP และ NADPH

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

   

 

ย้อนกลับ <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>> ถัดไป

         
        กลับหน้าสื่อการสอน
         
 

sจัดทำโดย
ครูนันทนา สำเภา
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อเฉลยนี้เป็นเพียงวิจารณญาณส่วนบุคคล นำเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าต่อไป
หากมีข้อผิดพลาดประการใดขอน้อมรับ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย