เฉลยข้อสอบโควต้า มข. (ชีววิทยา ปี 2558)

Download ข้อสอบ

 

 

  26. ฮอร์โมนชนิดใดมีตัวรับอยู่ภายในเซลล์

     (1) ฮอร์โมนโพรแลคติน

     (2) ฮอร์โมนคอร์ติซอล

     (3) ฮอร์โมนไทรอกซิน

     (4) โกรทฮอร์โมน

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  27. ท่อไตส่วนใดที่มีความเข้มข้นของสารมากที่สุด

     (1) ท่อไตส่วนต้น

     (2) ท่อไตส่วนท้าย

     (3) Bowmann’s capsule

     (4) Loop of Henle

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  28. การกำจัดของเสียจาพวกไนโตรเจนในรูปของแอมโมเนียมีข้อดีอย่างไร

     (1) ใช้พลังงานน้อย

     (2) มีความเป็นพิษต่ำ

     (3) ละลายน้ำได้ดี

     (4) ออกมาในรูปของของเหลวปนมากับปัสสาวะ

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  29. โครงสร้างทางเดินอาหารแบบใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มพื้นที่ผิวเพื่อช่วยในการย่อยและการดูดซึม
อาหาร

     (1) ไทโฟลโซล (Typhosole)

     (2) วิลไล (Villi)

     (3) ไมโครวิลไล (Microvilli)

     (4) ฮอสตรัม (Haustrum)

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  30. ของเหลวหรือสารใดไม่มีท่อมาเปิดเข้าที่ลำไส้เล็กส่วนดูโอดีนัม

     (1) น้ำดี

     (2) น้ำย่อยอะไมเลส

     (3) น้ำย่อยมอลเทส

     (4) HCO3−

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

   

 

ย้อนกลับ <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>> ถัดไป

         
        กลับหน้าสื่อการสอน
         
 

จัดทำโดย
ครูนันทนา สำเภา
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อเฉลยนี้เป็นเพียงวิจารณญาณส่วนบุคคล นำเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าต่อไป
หากมีข้อผิดพลาดประการใดขอน้อมรับ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย