เฉลยข้อสอบโควต้า มข. (ชีววิทยา ปี 2558)

Download ข้อสอบ

 

 

  6. สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่สามารถเปลี่ยนแอมโมเนียและไนเตรทไปเป็นกรดอะมิโน

      (1) ผู้ผลิต

      (2) ผู้บริโภคลำดับที่ 1

      (3) ผู้บริโภคลำดับสุดท้าย

      (4) ผู้ย่อยสลาย

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

 

     

  7. ระบบนิเวศใดมีผลผลิตปฐมภูมิน้อยที่สุด

     (1) ทะเลสาบ

     (2) แม่น้ำ

     (3) ปากแม่น้ำ

     (4) ทะเลเปิด

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  8. บริเวณใดของมหาสมุทรมีความหลากหลายมากที่สุด

     (1) เขตที่แสงส่องถึง

     (2) ทะเลเปิด

     (3) ชายฝั่งทะเล

     (4) เขตที่มีแสงน้อย

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  9. สารเคมีที่ใช้ในเหมืองแร่ทองคำ คือข้อใด

     (1) โปแตส

     (2) ไซยาไนด์

     (3) คอปเปอร์ซัลเฟต

     (4) โซดาไฟ

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  10. ประชากรมนุษย์เริ่มมีการเพิ่มจำนวนแบบเอ็กโพเนนเชียล ในช่วงเวลาใด

     (1) การปฏิวัติอุตสาหกรรม

     (2) การปฏิวัติการเกษตร

     (3) การปฏิวัติทางการแพทย์

     (4) การปฏิวัติทางวัฒนธรรม

 

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

   

 

ย้อนกลับ <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>> ถัดไป

         
        กลับหน้าสื่อการสอน
         
 

จัดทำโดย
ครูนันทนา สำเภา
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อเฉลยนี้เป็นเพียงวิจารณญาณส่วนบุคคล นำเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าต่อไป
หากมีข้อผิดพลาดประการใดขอน้อมรับ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย