เฉลยข้อสอบโควต้า มข. (ชีววิทยา ปี 2558)

Download ข้อสอบ

 

 

  16. สัตว์ในข้อใดที่มีการปรับตัวได้ดีต่อภูมิอากาศร้อนชื้น แต่ปรับตัวได้ไม่ดีในภูมิอากาศแบบอื่นๆ

     (1) แมลง

     (2) สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

     (3) สัตว์เลื้อยคลาน

     (4) สัตว์ปีก

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

 

     

  17. ผึ้งสำรวจกลับมาเต้นราแบบวงกลมที่รัง สื่อให้ผึ้งตัวอื่นรับรู้ในข้อใด

     (1) อาหารอยู่ใกล้กว่าระยะทาง 50 เมตร

     (2) อาหารอยู่ไกลกว่าระยะทาง 50 เมตร

     (3) อาหารอยู่ในทิศทางเดียวกับดวงอาทิตย์

     (4) อาหารอยู่ในทิศตรงข้ามกับดวงอาทิตย์

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  18. สมมติว่า แบคทีเรียสามารถแบ่งเซลล์ได้ในทุก 20 นาที เริ่มต้นจากแบคทีเรีย 1 เซลล์ ถ้าประชากรแบคทีเรียมีแครีอิงคาพาซิตีเท่ากับ 32 เมื่อเวลาผ่านไป 3 ชั่วโมง ประชากรของแบคทีเรียจะมีจำนวนเป็นเท่าใด

     (1) 256

     (2) 512

     (3) 32

     (4) 64

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  19. กราฟการรอดชีวิตของประชากรในข้อ 2 ตรงกับคำอธิบายข้อใด

     (1) อัตราการอยู่รอดคงที่ในทุกอายุขัย

     (2) อัตราการอยู่รอดสูงในวัยแรกเกิด และตายเมื่อสูงวัย

     (3) อัตราการอยู่รอดต่ำในระยะแรกของช่วงชีวิต

     (4) อัตราการอยู่รอดต่ำในระยะแรกและระยะปลายของช่วงชีวิต แต่อยู่รอดได้ดีในระหว่างกลาง

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  20. ต้นตำลึงมีการกระจายของประชากรเป็นแบบใด

     (1) แบบกลุ่ม

     (2) แบบสุ่ม

     (3) แบบสม่ำเสมอ

     (4) ข้อ 2 หรือ 3 ขึ้นกับสภาพแวดล้อม

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

   

 

ย้อนกลับ <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>> ถัดไป

         
        กลับหน้าสื่อการสอน
         
 

จัดทำโดย
ครูนันทนา สำเภา
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อเฉลยนี้เป็นเพียงวิจารณญาณส่วนบุคคล นำเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าต่อไป
หากมีข้อผิดพลาดประการใดขอน้อมรับ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย