เฉลยข้อสอบโควต้า มข. (ชีววิทยา ปี 2558)

Download ข้อสอบ

 

 

  51. น้ำเป็นตัวทำละลายที่ดี โดยสามารถละลายตัวถูกละลายที่มีขั้วได้ แต่ไม่สามารถละลายตัวถูกละลายที่ไม่มี
ขั้วได้ การที่น้ำเป็นตัวทำละลายที่ดีสามารถอธิบายได้จากคุณสมบัติของน้ำในข้อใด
     (1) น้ำมีแรงตึงผิวสูง
     (2) น้ำสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลได้
     (3) น้ำเป็นของเหลวที่มีความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอสูง
     (4) น้ำที่มีสถานะเป็นของเหลวจะมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำที่มีสถานะเป็นของแข็ง

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  52. จากภาพด้านล่าง เป็นการเรียงตัวของโปรตีนที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ โดยส่วนสีดำเป็นบริเวณของโปรตีนที่
ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนที่มีขั้ว และส่วนสีขาวเป็นบริเวณของโปรตีนที่ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนที่
ไม่มีขั้ว การเรียงตัวของโปรตีนในข้อใดที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด

     (1) 1

     (2) 2

     (3) 3

     (4) 4

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  53. ข้อใดส่งผลมากที่สุดต่อความสามารถของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีหนึ่ง ๆ

     (1) อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป

     (2) pH เปลี่ยนแปลงไป

     (3) การเพิ่มหรือลดความเข้มข้นของสารตั้งต้น

     (4) สารเคมีที่ทำให้โครงสร้างสามมิติของเอนไซม์เปลี่ยนไป

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  54. สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส และไม่มีไมโทคอนเดรีย สิ่งมีชีวิตชนิดนี้น่าจะมีออร์แกเนลล์ใด

     (1) ไรโบโซม

     (2) ร่างแหเอนโดพลาซึม

     (3) คลอโรพลาสต์

     (4) ไลโซโซม

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  55. ถ้าสารชนิดหนึ่งเคลื่อนที่จากเมทริกซ์ของไมโทคอนเดรีย (mitochondrial matrix) เข้าไปยังช่องในไทลาคอยด์
(thylakoid lumen) สารดังกล่าวจะต้องเคลื่อนที่ผ่านเยื่อทั้งหมดกี่ครั้ง

     (1) 2 ครั้ง

     (2) 3 ครั้ง

     (3) 5 ครั้ง

     (4) 7 ครั้ง

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

   

 

ย้อนกลับ <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>> ถัดไป

         
        กลับหน้าสื่อการสอน
         
 

จัดทำโดย
ครูนันทนา สำเภา
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อเฉลยนี้เป็นเพียงวิจารณญาณส่วนบุคคล นำเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าต่อไป
หากมีข้อผิดพลาดประการใดขอน้อมรับ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย