การศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ

อาณาจักรมอเนอรา

อาณาจักรโพรทิสตา

อาณาจักรพืช

อาณาจักรฟังไจ

อาณาจักรสัตว์

    :: ความหลากหลายของสัตว์

    :: สัตว์ที่ไม่มีเนื้อเยื่อที่แท้จริง

    :: สัตว์ที่มีเนื้อเยื่อ

           ไฟลัมไนดาเรีย

           ไฟลัมแพลทีเฮลมินทิส

           ไฟลัมมอลลัสคา

           ไฟลัมแอนเนลิดา

           ไฟลัมนีมาโทดา

          ไฟลัมอาร์โทรโพดา

          ไฟลัมเอไคโนเดอร์มาตา

           ไฟลัมคอร์ดาตา

    :: แบบฝึกที่ 6.1

    :: แบบฝึกที่ 6.2

สัตว์มีกระดูกสันหลัง

Download เอกสารเผยแพร่

กลับหน้าหลัก

----------------------๐๐๐--------------------
๐ พันธมิตร ๐

HSK

MUIC

MSU EPT

 

 

 ไฟลัมนีมาโทดา (Phylum Nematoda)

      สัตว์ในไฟลัมนีมาโทดา พบได้ทั่วไปแทบจะทุกหนทุกแห่ง ในน้ำจืดและน้ำเค็ม หรือในดินที่ชื้นแฉะ ในดินแค่หยิบมือเดียวอาจจะพบสัตว์พวกนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือไส้เดือนฝอยได้หลายพันตัว นอกจากนี้หลายชนิดเป็นปรสิตของพืชและสัตว์ต่างๆ รวมทั้งมนุษย์ เช่น พยาธิปากขอ พยาธิเข็มหมุด และพยาธิไส้เดือน เป็นต้น

ภาพที่ 13 ตัวอย่างพวกหนอนตัวกลม
(ที่มา: http://www.sysp.ac.th/files/1403271111004763_14042614140852.pdf)

 

          สัตว์ในไฟลัมนี้มีลำตัวกลมยาวรูปทรงกระบอก ไม่มีการลอกคราบจึงเรียกกันว่าพวกหนอนตัวกลม มันมีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ แต่ไม่มีระบบหมุนเวียนเลือด จึงต้องใช้ของเหลวในช่องลำตัวเทียมในการลำเลียงอาหาร กล้ามเนื้อทั้งหมดเป็นกล้ามเนื้อตามยาว และมีคิวทิเคิล (cuticle) ปกคลุมลำตัวอยู่ชั้นนอก ทำให้ต้องมีการลอกคราบในระหว่างการเจริญเติบโต พวกหนอนตัวกลมสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ โดยมีการผสมพันธุ์ภายใน และหลายชนิดตัวผู้มักจะเล็กกว่าตัวเมีย ลำเลียงสารอาหารโดยของเหลวภายในโพรงลำตัวเทียม (pseudocoelom) พบเฉพาะกล้ามเนื้อตามยาว

 

    

          

 

   

รวบรวมเรียบเรียงโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ