เฉลยข้อสอบโควต้า มข. (ชีววิทยา ปี 2558)

Download ข้อสอบ

  

 

  76. ข้อใดคือแขนงของสัตววิทยาทั้งหมด
     (1) กีฏวิทยา อนุกรมวิธาน บรรพชีวินวิทยา

     (2) ปักษีวิทยา นิเวศวิทยา มีนวิทยา

     (3) อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา บรรพชีวินวิทยา

     (4) กีฏวิทยา มีนวิทยา ปักษีวิทยา

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  77. นักวิทยาศาสตร์สร้างกล่องประดิษฐ์ตามภาพเพื่อทดลองกับนกพิราบภายใต้เงื่อนไขดังนี้ เมื่อแสงไฟสีเขียวสว่างแล้ว ถ้านกจิกปุ่มกด กล่องใส่เมล็ดทานตะวัน จะเปิดออก แต่ เมื่อแสงไฟสีแดงสว่างขึ้น ถ้านกจิกปุ่มกด กล่องใส่ เมล็ดทานตะวัน ปิดสนิท นักวิทยาศาสตร์ใช้นกพิราบ จำนวน 5 ตัว ทำการทดลองครั้งละ 1 ตัว ให้แสงไฟแต่ละสีเปิดและปิดสลับกัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 200 ครั้ง เขานับจำนวนครั้งที่ นกพิราบแต่ละตัวจิกปุ่ม เมื่อเห็นแสงไฟแต่ละสีสว่างขึ้นมา จากข้อมูลนี้ ข้อใดถูกต้อง

 

ตัวแปรต้น

จำนวนของตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

1.

แสงไฟที่สว่างขึ้น

2

จำนวนครั้งที่นกจิกปุ่มกด

2.

นกพิราบ

5

จำนวนครั้งที่กล่องเมล็ดทานตะวันเปิดออก

3.

แสงไฟที่สว่างขึ้น

200

จำนวนครั้งที่กล่องเมล็ดทานตะวันเปิดออก

4.

นกพิราบ

1

จำนวนครั้งที่แสงไฟสว่างและนกจิกปุ่ม กด

  

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  78. เมื่ออุณหภูมิของอากาศลดต่ าลง เราจะตัวสั่นเทา (ก) เหตุใดเราจึงตัวสั่นเทา (ข) การสั่นเทามีประโยชน์ อย่างไร

 

 

1

เส้นประสาทหดตัว

ป้องกันการสูญเสียพลังงานความร้อนจากร่างกาย

2

เส้นประสาทหดตัว

ทำให้เกิดพลังงานความร้อนขึ้นภายในร่างกาย

3

กล้ามเนื้อหดตัว

ป้องกันการสูญเสียพลังงานความร้อนจากร่างกาย 

4

กล้ามเนื้อหดตัว

ทำให้เกิดพลังงานความร้อนขึ้นภายในร่างกาย

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  79. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในข้อ ที่ 78 (ก) แสดงถึงคุณลักษณะใดของสิ่งมีชีวิตและ (ข) สำคัญอย่างไร
     

 

1

ความต้องการอาหารและพลังงาน 

สามารถรอดชีวิตในสภาพแวดล้อม
ที่ไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต

2

ความต้องการอาหารและพลังงาน

สามารถดำรงชีพในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างกระทันหัน

3

การรักษาดุลยภาพของร่างกาย 

สามารถรักษาสภาวะของร่างกายให้อยู่ในสมดุล

4

การรักษาดุลยภาพของร่างกาย

สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้อย่างรวดเร็ว

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

     

  80. จงพิจารณาภาพข้างล่างนี้ โดยที่เซลล์ A-D เป็นเซลล์บริเวณเนื้อเยื่อเจริญของรากพืช และเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด


 

 

เซลล์

เหตุการณ์สำคัญ

A

การจำลองดีเอ็นเอ

B

การเรียงตัวของโครโมโซมคู่เหมือน (homologous hromosome)
ที่บริเวณกลางเซลล์

C

การปรากฎตัวของโครโมโซม

D

การแยกตัวของโครโมโซมคู่เหมือน

     (1) ก และ ง

     (2) ก และ ค

     (3) ข และ ง

     (4) ข และ ค

 

 

ชี้เมาส์ไปที่เฉลย

   

 

ย้อนกลับ <<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>> ถัดไป

         
        กลับหน้าสื่อการสอน
         
 

จัดทำโดย
ครูนันทนา สำเภา
โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อเฉลยนี้เป็นเพียงวิจารณญาณส่วนบุคคล นำเสนอเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าต่อไป
หากมีข้อผิดพลาดประการใดขอน้อมรับ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย